Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví

Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví

ZÚBOZ si pro vás na LADRONKAFEST 2018 v rámci svého osvětového programu »Malý věk – velká nebezpečí« připravil edukační stánek plný her, zábavy a poučení. Malí i velcí si zde mohou zábavnou formou ověřit své znalosti a dovednosti ze světa bezpečnosti, vyzkoušet si osobní ochranné pracovní prostředky a hlavně dozvědět se něco nového o tom, jak chránit své zdraví, vyvarovat se úrazům, odhalit rizika ve svém okolí a jak se zachovat v krizových situacích. Rodiče i prarodiče jistě zaujmou informace o statistikách dětských úrazů a o tom jak u dětí rozvíjet samostatnost při vnímaní rizik při běžných i netradičních situacích, které mohou nastat v domácnostech, při mimoškolních aktivitách, při sportu, během výletů, táborů atd. Nedílnou součástí je i možnost poradenství v otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro pracující i studenty – budoucí zaměstnance. Aktivitami ve stánku vás provedou zkušení „bezpečáci“ (odborně způsobilé osoby v prevenci rizik). Šikovní návštěvníci si od nás odnesou nejen nové znalosti, ale i drobné dárečky pro ještě lepší bezpečnost. Na všechny se těší králík Zubík a tým ZÚBOZ! Více informací: www.zuboz.cz 

Zpět na přehled aktivit