Prev-centrum

Prev-centrum

Prev-centrum se zabývá prevencí rizikového chování u dětí a poskytování psychosociální pomoci osobám ohroženým závislostmi, dalšími formami rizikového chování a duševních onemocnění. Chceme svou prací nejen předcházet rizikovému chování dětí, pomáhat a léčit lidi postižené závislostmi, ale také posilovat to, co považujeme za dobré: život, svobodu, spravedlnost, prosperitu, zdraví a pocit bezpečí.

Více informací: https://www.prevcentrum.cz

Zpět na přehled aktivit