Nadační fond Dětský čin roku

Nadační fond Dětský čin roku

Charitativní projekt Dětský čin roku je zaměřený na děti základního školního věku, na jejich výchovu k pravdě, dobru, lidskosti a vzájemnosti. Nadační fond je především organizátorem stejnojmenné charitativní akce Dětský čin roku, která se vyhlašuje pro žáky základních škol, speciálních základních škol a osmiletých gymnázií v České republice. S aktivitami projektu se budete moci blíže seznámit na letošním LADRONKAFESTU.

Více informací: www.detskycinroku.cz

Zpět na přehled aktivit