Dandelion

Dandelion

Organizace Dandelion připravuje pro děti zábavné výtvarné tvoření, při kterém se děti seznamují s výtvarnými technikami a materiály. Při výtvarných dílnách získávají nové podněty, rozvíjí fantazii, estetické cítění, jemnou motoriku a nadšení pro výtvarné činnosti a vztahy s ostatními kamarády. V rámci výtvarné dílny Dandelion na letošním festivalu LADRONKAFEST si budou moci děti vyrobit krásné loutky.

Zpět na přehled aktivit